Omgevingswet Live bij Saxion

De regio Oost-Nederland is een proeftuin voor de nieuwe Omgevingswet. Door pilots uit te voeren en daarover kennis en ervaringen uit te wisselen, zorgen we overheid, ondernemers en onderwijs er samen voor dat het veranderingsproces gevoed wordt en soepel gaat verlopen. De pilots leveren inzichten op hoe om te gaan met de nieuwe werkwijze zoals de Omgevingswet bedoelt. De verandering van attitude en werkwijze staat centraal. Meer over de LivingLabs van Saxion vind je op https://saxion.nl/site/index/omgevingswet