Een toekomstbestendig CNME

Het CNME Maastricht en regio en de gemeente Maastricht werken al vele jaren succesvol samen aan de uitvoering van de natuur- en duurzaamheidseducatie in Maastricht en bij het onderhoud van natuurterreinen binnen die gemeente. Er is echter ook steeds meer vraag van andere partijen, zoals omliggende gemeenten, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, naar de dienstverlening door CNME. VDHJ onderzocht of de uitbreiding van activiteiten past binnen de huidige juridische en bestuurlijke structuur van het CNME en welke alternatieve vormen denkbaar zijn.

 

 

Bron: CNME Maastricht en regio