Centrumplan Mill

Centrumplan Mill

De gemeente Mill en Sint Hubert werkt al sinds 2004 aan de herstructurering van het centrum van de hoofdkern Mill. In 2006 is een Masterplan vastgesteld en in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een woningcorporatie en een private ontwikkelaar. Een deel van

het Masterplan is inmiddels uitgevoerd. Vanwege de economische crisis en ontwikkelingen in de corporatiesector zagen partijen zich echter gedwongen om te komen tot een nieuw afsprakenkader over de realisatie van een aantal deelgebieden. VDHJ voert het contractmanagement zodat gemaakte afspraken voortvarend uitgevoerd kunnen worden.

 

Bron: Rialto Vastgoedontwikkeling BV