Actuele projecten

Centrumplan Mill

Intensieve betrokkenheid als jurist bij centrumplanontwikkelingen hebben mij geleerd dat het vooral draait om verwachtingen- en contractmanagement. Overeenkomsten moeten meer zijn dan het sluitstuk van onderhandelingen. De vormgeving en detaillering van de juridische structuur is een wezenlijk onderdeel van het ontwikkelproces. Door verwachtingen vanaf de initiatieffase te expliciteren ontaardt contractmanagement in de realisatie- en exploitatie niet in een vechtrelatie.

centrumplan

Een goede centrumkwaliteit in kleinere kernen is cruciaal voor de vitaliteit van het landelijk gebied. De gemeente is daarbij afhankelijk van ontwikkelpartners, zowel commercieel als maatschappelijk. Omdat vaak langjarig met elkaar wordt samengewerkt, is aandacht voor de juridische structuur geen overbodige luxe.

Praktijkgroep Omgevingswet

Naast VDHJ werk ik als lector Gebiedsontwikkeling en  projectleider van de Praktijkgroep Omgevingswet bij Saxion. Ik ben nauw betrokken bij de implementatie van het nieuwe stelsel bij gemeenten en waterschappen. Dat gaat van omgevingsvisie tot grondbeleidsinstrumentarium en van integrale samenwerking tot uitnodigingsplanologie.

saxion

Praktijkgroep Omgevingswet en pilots in LivingLabs https://saxion.nl/site/index/omgevingswet

Nieuwe structuur CNME

Het vormgeven van publiek-private samenwerking is maatwerk. Publieke en private doelstellingen met elkaar verenigen, bestuur en directie op één lijn krijgen, ambtenaren en ondernemers die goed samenwerken en ook nog eens zorgen voor politiek en maatschappelijk draagvlak? Ga er maar aan staan! Ik help u er graag mee.

cnme

Recentelijk heeft VDHJ onderzoek gedaan naar alternatieve samenwerkingsvormen tussen CNME en de gemeente Maastricht, waarin beide organisaties hun doelstellingen beter kunnen realiseren.