Workshops en masterclasses

Mijn workshops gaan over de twee belangrijkste succesfactoren bij PPS: verwachtingenmanagement en een werkbaar contract.

Verwachtingenmanagement is niet moeilijk als je weet hoe het werkt en er consequent aandacht aan besteed. Het gaat dus om inzicht en communicatie. In de masterclass oefenen we daarmee.

De basis voor een werkbaar contract ligt in de aanbesteding. In deze masterclass laat ik zien welke invloed de PPS-structuur heeft op de samenwerking. We spiegelen dat vervolgens aan eigen ervaringen van de cursisten en ontdekken hoe het ook anders kan.

Verwachtingen zijn als vermoedens verklede verlangens – Van Twist, 2002