Gebiedsontwikkeling

We zien ook een ander spelersveld. Gemeenten voeren meer faciliterend grondbeleid, woningcorporaties richten zich meer op hun kerntaken en ontwikkelaars werken meer vraaggericht. Juridische oplossingen moeten in die dynamiek kunnen meebewegen. Meer maatwerk dus.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is meestal sprake van een afhankelijkheid tussen private en publieke partijen. Dat vraagt om duidelijke afspraken over wie wat doet. Private partijen ontwikkelen meestal het vastgoed, de gemeente het ‘groen, grijs en blauw’. Vaak is er ook afhankelijkheid in grondposities en expertise. Samenwerking ligt dan voor de hand. Maar samenwerking leidt niet als vanzelf tot duurzame gebiedsontwikkeling. Zijn partijen bereid om kennis, risico’s, kosten en opbrengsten te delen? Of vraagt de opgave eerder om het verdelen daarvan?

Vanuit mijn ruime ervaring met het opzetten van PPS-constructies, met PPS-contractmanagement en onderzoek naar PPS ondersteunik je graag bij de aanbesteding en realisering van een toekomstbestendigegebiedsontwikkeling. En ik adviseer natuurlijk ook over staatssteunaspecten, koop-, huur- en anterieure exploitatieovereenkomsten.